Europe will benefit from Greece being given a fresh start – FT.com

Sir, FT columnists have recently acknowledged that debt relief is a necessary (though not sufficient) condition for Greece to recover (Gillian Tett, January 17, Wolfgang Münchau, January 5, Peter Spiegel, January 7). Only with such relief will it be

Source: www.ft.com

Без коментара.

Само једно питање: хоће ли неко да се заложи за ову нашу напаћену земљу коју нису узјахали само они који то нису хтели јер им је испод сваког људског достојанства?

See on Scoop.itSustainable Economics

United Nations Official Document United Nations Secretary General Ban Ki-moon’s “Synthesis Report”

“United Nations Secretary General Ban Ki-moon’s “Synthesis Report,” outlining the main elements of the post-2015 agenda, provides strong guidance regarding what sustainable development should look like and what world leaders must do over the next 15 years to achieve it. After two years of crafting the “what” of sustainable development, the year ahead must focus on how to get it done.
Read more at http://www.project-syndicate.org/commentary/sustainable-development-ingredients-by-manish-bapna-1-and-kitty-van-der-heijden-1-2015-01#UgYmyQ4tjXpLdiA4.99″ ;

Source: www.un.org

Најновији документ који је Генерални секретар припремио за Годишњу скупштину УН на тему одрживог развоја Синтетички извештај. Занимљив материјал који покушава да нађе своје место у Великој рецесији. Миленијумски циљеви остају иза нас, настају Циљеви одрживог развоја који су класификовани у 6 група. Онона шта треба обрати пажњу је КВАНТИФИКАЦИЈА. Уместо парола када је реч о еколошком делу, јасно се  каже да се МОРА одржати глобални раст температура у оквиру граница од 2 степена.

Треба да се сачувамо критика оваквог извештаја је лако  критиковати извештај ван контекста. Како уопште говорити о одрживом развоју када је тренутно највећи ризик – ризик о међународних сукоба.

Ко има ухо да чује, нека чује.

See on Scoop.itSustainable Economics